Манай компани хүний нөөцийн дараах бодлогуудыг хэрэгжүүлэн ажилладаг

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль эрх зүйн хүрээнд нийцүүлэн явуулах;

Хөнгөлөлт, хангамж, тэтгэмж, дэмжлэгийн багцыг тасралтгүй сайжруулах замаар ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай, өндөр бүтээмжтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

Ажилтны ажлын гүйцэтгэл, цалин хөлс, урамшууллыг нягт уялдуулах удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлж өндөр гүйцэтгэл, үр дүн, ур чадварт тулгуурласан өрсөлдөхүйц цалин хөлс, урамшуулал авах ижил тэгш боломжийг бүрдүүлэх;

Компанийн үнэт зүйлд нийцсэн зан байдлыг дэмжин тасралтгүй сурч хөгждөг байгууллагын соёлыг бий болгох;

Ажилтнуудын сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “SOYOLON WELL-BEING” хөтөлбөрийг тууштай хэрэгжүүлэх, хөтөлбөрийн чанар, хүртээмжийг байнга сайжруулах;

Ажилтныг ажлыг байранд тасралтгүй суралцаж, бие биеэсээ суралцан хөгжих, мэдлэг ур чадвараа ахиулах нөхцөлөөр хангах, дэмжих;

Ажлын байрны уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх замаар ажилтнуудын хайртай хүмүүстээ зориулах үнэт цагийг нэмэгдүүлэх;

Үндэсний хөрөнгө оруулалтай, залуу Монгол инженер, техникийн ажилтнуудаас бүрдсэн манай компани хамт олныхоо ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэн  аюулгүй ажиллагаа төвтэй компанийн соёлыг бий болгохыг эрхэмлэх;

Хүний нөөцийн тоо баримт​

Нийт ажилтны тоо
0
Boomers /1946-1964/
0 %
Дундаж наслалт
0
Gen X /1965-1980/
0 %
Эрэгтэй
0 %
Gen Y /1981-1996/
0 %
Эмэгтэй
0 %
Gen Z /1997-2010/
0 %
Scroll to Top